Portfolio > Kashkol (Begging Bowls)

Kashkol (Begging Bowls)
Kashkol (Begging Bowls)
Stoneware
2010